Zvířata

     Než zasáhl do místní přírody člověk, obývali Jizerské hory medvědi, divoká prasata i vlci. Dnes můžete v lese potkat především divoká prasata, srnce, daňky a muflony. Často se dá v místních lesích potkat i liška obecná, kuna lesní či několik druhů netopýři. Z menších savců se v Jizerkách vyskytuje rejsek obecný a rejsek malý, myšice lesní, plšík lískový a plch velký.
     Pro Jizerské hory je typickým obojživelníkem mlok a co se týká ptactva, můžete zde pozorovat poměrně vzácné druhy sov, a to výra velkého a sýce. Z těch běžnějších můžete potkat rezka domácího, lejska černohlavého, lejska malého, brhlíka lesního, lindušku lesní, sýkory a modřinky. Na některých místech hor lze při troše štěstí narazit i na černé čápy, datly černé, žluny, skorce vodní a konipasy horské. Pobývají zde i dravci jako káně lesní a jestráb lesní. 
Jizerské Hory